Regulamin

Regulamin


 • Informacje ogólne
 • Kontakt
 • Zasady rezerwacji
 • Warunki płatności
 • Anulowanie/ zmiany rezerwacji
 • Parking
 • Zasada przekazania apartamentu i warunki pobytu
 • Ochrona danych osobowych
 • Sytuacje niezależne od Unic Apartmens
 • Reklamacje
 • Prawo właściwe
 • Opłaty dodatkowe
Regulamin określa zasady rezerwacji oraz korzystania z obiektów UNIC Apartments położonych przy ulicach: Dominikańska 9, Gąsiorowskich 4; Dąbrowskiego nr 87-89; Świerzawska 12A; Stróżyńskiego 11 w Poznaniu. Właścicielem marki UNIC Apartments i podmiotem zarządzającym jest firma Platinum Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Biedrusku, przy ul. Gołębia 1. NIP: 9721247534; KRS: 0000492341; REGON: 302622216. Dokonując rezerwacji noclegu, klient akceptuje wszystkie zapisy przedmiotowego regulaminu.
W przypadku jakichkolwiek pytań - zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem +48-61-646-00-59 od poniedziałku do niedzieli w godzinach 9-18. Poza godzinami pracy UNIC Apartments prosimy o nagranie wiadomości lub o kontakt za pośrednictwem naszej strony internetowej unicapartments.pl lub przez mail wysłany na adres
Rezerwacji można dokonać :
 • dzwoniąc pod numer telefonu +48-61-646-00-59;
 • wysyłając wiadomość mailową na adres:
 • wypełniając formularz rezerwacyjny na stronie unicapartments.pl
Niezwłocznie po otrzymaniu informacji o chęci dokonania rezerwacji, UNIC Apartments wyśle emailem do Gościa tymczasowe potwierdzenie rezerwacji wraz z linkiem do regulaminu i linkiem do płatności oraz informacją o zarezerwowanym Apartamencie. Rezerwację uznaje się za dokonaną z chwilą uznania rachunku bankowego UNIC Apartments lub w momencie podania danych karty płatniczej w celu zabezpieczenia rezerwacji. Rezerwacji można dokonać również przy pomocy zewnętrznych portali internetowych tj. booking.com, expedia.com oraz ich stron partnerskich - zasady rezerwacji określone są wówczas na każdym z tych portali, indywidualnie.
Oplata za nocleg może zostać dokonana za pomocą systemu rezerwacyjnego w momencie rezerwacji Apartamentu przez stronę internetową unicapartments.pl. Istnieje możliwość opłacenia rezerwacji kartą płatniczą przy pomocy linka do płatności, który zostanie wysłany drogą mailową na adres Gościa w przypadku rezerwacji telefonicznej lub mailowej z prośbą o dokonanie rezerwacji. Rozliczenia transakcji kartą płatniczą przeprowadzane są za pośrednictwem firmy PayU S.A., ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań oraz firmy IAI S.A., Aleja Piastów 30, PL-71-064 Szczecin.
Akceptujemy płatność gotówką na miejscu, przy odbiorze kluczy do Apartamentu, przy wcześniejszym podaniu nr karty kredytowej w celu zabezpieczenia transakcji. Zapłata całości ceny za Apartament musi nastąpić przed przekazaniem Apartamentu
Gość jest zobowiązany poinformować UNIC Apartments drogą mailową o wszelkich zmianach lub anulacji rezerwacji. UNIC Apartments jest uprawniony do pobrania od klienta 100% wartości rezerwacji, w przypadku anulowania lub zmian w terminie krótszym niż 7 dni przed przyjazdem, ze względu na utratę szans wynajmu uprzednio zarezerwowanego Apartamentu w zarezerwowanym uprzednio terminie. Powyższego warunku się nie stosuje jeśli podczas dokonywania rezerwacji strony ustaliły inaczej. W sytuacji anulowania rezerwacji w terminie dłuższym niż 7 dni przed przyjazdem, UNIC Apartments zwróci klientowi 100% opłaty rezerwacyjnej. Zwrot opłaty rezerwacyjnej dokonany będzie w tej samej formie (przelewem, zwrot na kartę), w której nastąpiła zapłata. Wszelkie koszty związane ze zwrotem środków (opłata za przelew, prowizje kartowe) ponosi Gość, gdyż opłaty te są pobierane przez operatorów płatności, niezależnie od UNIC Apartments.
Dysponujemy miejscem postojowym w garażu podziemnym jedynie w obiektach UNIC Apartments położonych przy ulicach: Gąsiorowskich 4 i Świerzawska 12A w Poznaniu. W Obiekcie przy ulicy Stróżyńskiego 11 znajdują się bezpłatne miejsca parkingowe w bliskiej odległości od budynku. Parking publiczny przy budynku jest dostępny dla UNIC Apartments przy ulicy Dominikańska 9 oraz Dąbrowskiego nr 87-89. Parkingi te są płatne w dni powszednie od 8:00 do 20:00 oraz w soboty od 8:00 do 18:00. Automaty do parkowania znajdują się przy ulicy. Za parking będzie można zapłacić monetami w walucie PLN lub przy pomocy aplikacji mobilnych. Z uwagi na ograniczone miejsca parkingowe, na specjalne życzenie gości, udostępniamy płatne miejsca parkingowe na parkingu strzeżonym "U Bożeny” zlokalizowanym około 200m od Apartamentów przy ul. Stawnej 11 w Poznaniu. Koszt parkingu to 80pln brutto za dobę. Przy składaniu rezerwacji Apartamentu, Gość może zapytać UNIC Apartments o dostępność miejsca na parkingu strzeżonym w wybranym terminie. UNIC Apartments zweryfikuje dostępność miejsca parkingowego w wybranym terminie i w przypadku dostępnych miejsc prześle klientowi potwierdzenie rezerwacji. Gość może bezpłatnie zrezygnować z miejsca na parkingu strzeżonym do 2 dni przed przyjazdem. W sytuacji anulowania rezerwacji miejsca na parkingu strzeżonym w terminie krótszym niż 2 dni przed przyjazdem, UNIC Apartments pobierze od klienta 100% wartości rezerwacji miejsca postojowego, następnie przekażę powyższą kwotę niezwłocznie dla zarządcy parkingu z tytułu niewykorzystania zarezerwowanego miejsca postojowego. UNIC Apartments nie ponosi odpowiedzialności za samochody zaparkowane na parkingu strzeżonym. W razie pytań dotyczących parkingu prosimy o bezpośredni kontakt z osobą zarządzającą parkingiem. Telefon kontaktowy: +48-530-094-103
Gość zobowiązany jest poinformować UNIC Apartments telefonicznie, poprzez e-mail lub sms o planowanej godzinie przyjazdu najpóźniej 2 godziny przed planowanym przyjazdem. Po zapłacie całości ceny za Apartament, Gość otrzyma smsem lub mailem kod wejściowy do Apartamentu. Po wejściu do Apartamentu, włączenie prądu będzie możliwe przy pomocy karty klucz, którą należy włożyć do czytnika kart. umiejscowionego przy drzwiach głównych. Karta klucz umożliwia wejście do Apartamentu podczas całego pobytu. Przed przyłożeniem karty do czytnika należy na panelu wcisnąć cyfrę 0. Doba hotelowa trwa od godziny 15 do godziny 11. W Apartamentach obowiązuje cisza nocna od godziny 22 do 6 rano. Gość jest zobowiązany do przestrzegania ciszy nocnej. W przypadku konieczności interwencji ochrony budynku lub policji UNIC Apartmens ma prawo rozwiązać umowę z gościem w trybie natychmiastowym, bez zwrotu wpłaconych środków. Przy czym ww. interwencja musi być spowodowana zakłóceniem ciszy nocnej przez Gościa, co zostanie stwierdzone odpowiednim oświadczeniem lub sformułowaniem zarzutu ochrony budynku lub policji. Gość nie ma prawa podnajmować Apartamentu ani przekazywać go osobom trzecim do używania. Zabrania się używania w Apartamencie urządzeń elektrycznych, które nie stanowią wyposażenia Apartamentu z wyjątkiem: ładowarek do: telefonu/komputera /maszynki do golenia, suszarki/prostownicy/lokówki do włosów. Gość Apartamentu ponosi odpowiedzialność materialną za ewentualne zniszczenia, które powstały z jego winy lub z winy osób przebywających w Aartamencie. Jest zobowiązany pokryć wszystkie szkody niezwłocznie po swoim pobycie. Gość jest zobowiązany niezwłocznie poinformować UNIC Apartments w sytuacji nagłej awarii, zdarzenia mogącego narazić UNIC Apartments na straty. Osoby, które przebywają w Apartamencie za zgodą Gościa mogą przebywać od godziny 6:00 do 22:00. W Apartamencie obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz zakaz wprowadzania zwierząt. W przypadku palenia tytoniu w Apartamencie Gość zostanie obciążony kwotą 500pln za czyszczenie Apartamentu. W przypadku stwierdzenia pobytu Gościa ze zwierzęciem, Gość zostanie obciążony opłatą dodatkową za dodatkowe czyszczenie apartamentu. UNIC Apartments nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w Apartamencie. Pozostawione rzeczy będą przechowywane i możliwe do odbioru przez 7 dni od momentu opuszczenia Apartamentu.
Biorąc pod uwagę regulacje w zakresie ochrony danych osobowych, a przede wszystkim treść art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku (RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE – pragniemy udzielić Państwu niezbędnych informacji:

1. Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych?
Administratorem przekazanych przez Państwa danych osobowych jest Platinum Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Biedrusku 62-003, przy ul. Gołębia 1 w Polsce.

2. O jakich danych osobowych mowa?
Chodzi o dane osobowe , które są zbierane w ramach korzystania przez Państwa z naszych usług. W związku z tym, potrzebujemy następujących Państwa danych: imię, nazwisko, nazwa firmy, adres firmy oraz NIP. Ponadto w celach kontaktowych: e-mail lub / oraz telefon.

3. Jaki jest cel przetwarzania danych osobowych?
a) w przypadku zawartej umowy, dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji postanowień zawartych w umowie,
* podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku art. 6 ust.1 lit. b), czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy oraz art. 6 ust.1 lit. f), czyli prawnie uzasadniony interes Administratora
b) dane osobowe mogą być przetwarzane w celu przesyłania informacji handlowych, w tym marketingowych, w odniesieniu do produktów własnych i usług drogą elektroniczna lub/i telefoniczną,
* podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych jest art. 6, ust. 1 lit. a), czyli zgoda osoby, której dane dotyczą oraz art. 6 ust.1 lit. f), czyli prawnie uzasadniony interes Administratora
c) dane osobowe mogą być przetwarzane w celu subskrypcji do newslettera,
* podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku art. 6, ust. 1 lit. a), czyli zgoda osoby, której dane dotyczą
d) dane osobowe mogą być przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez Platinum Consulting Sp. z o.o. działalności gospodarczej,
* podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku art. 6 ust. 1 lit. b), czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy oraz art. 6 ust.1 lit. f), czyli prawnie uzasadniony interes Administratora
e) dane osobowe mogą być przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawno – podatkowych w związku z prowadzoną przez Platinum Consulting Sp. z o.o. działalnością gospodarczą;
* podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku art. 6 ust. 1 lit. b), czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy oraz art. 6 ust.1 lit. f), czyli prawnie uzasadniony interes Administratora

4. Czy dane osobowe są / będą przetwarzane jeszcze w jakiś inny sposób?
Jako podmiot gospodarczy, prowadzący działalność handlowo – usługową dbamy o poufność Państwa danych. Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji naszej firmy – np. w zakresie infrastruktury informatycznej, czy bieżących spraw dotyczących naszej działalności jako przedsiębiorca – Państwa dane osobowe mogą być przekazywane, tj. ujawnione lub udostępniane - następującym kategoriom odbiorców:
a) innym podmiotom gospodarczym współpracującym z Platinum Consulting Sp. z o.o. przy realizacji usług,
b) dostawcom usług zaopatrującym Platinum Consulting Sp. z o.o. w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne umożliwiające świadczenie usług przez Platinum Consulting Sp. z o.o. oraz zarządzaniem naszą firmą (w szczególności mowa o dostawcach usług teleinformatycznych, firmach zarządzającymi parkingami przy naszych nieruchomościach oraz firmami które świadczą usługi ochroniarskie w naszych nieruchomościach),
c) dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających Platinum Consulting Sp. z o.o. w dochodzeniu swoich roszczeń (np. kancelarie prawne i firmy windykacyjne);
* podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku art. 6 ust.1 lit. b), czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy oraz art. 6 ust.1 lit. f), czyli prawnie uzasadniony interes Administratora
* pragniemy poinformować, iż podmioty, które na zlecenie Platinum Consulting Sp. z o.o. dokonują przetwarzanie danych osobowych – działają na mocy i w oparciu umowy powierzenia (zgodnie z art. 28 RODO), bądź też w oparciu o złożone oświadczenia o zachowaniu poufności

5. Skąd posiadamy Państwa dane osobowe?
Dane osobowe otrzymaliśmy od Państwa w trakcie lub w celu nawiązania współpracy z Platinum Consulting Sp. z o.o., m.in. ze strony internetowej unicapartments.pl

6. Przez jaki czas przetwarzane są dane osobowe?
Informujemy, iż dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wymienianych w pkt 3 celów:
a) w zakresie realizacji postanowień zawartych w umowie – przechowujemy Państwa dane osobowe przez czas obowiązywania umowy, a także po jej zakończeniu w celu:
- dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
- wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
- statystycznych i archiwizacyjnych,
- nie dłużej jednak niż przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy lub do upływu okresu przedawnienia roszczeń;
b) w celach marketingowych - przechowujemy Państwa dane osobowe przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wycofania zgody lub wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej;
c) w celu subskrypcji do newslettera - przechowujemy Państwa dane osobowe do momentu wycofania zgody lub wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.
- po upływie w/w okresów Państwa dane zostaną usunięte lub poddane anonimizacji.

7. Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?
Informuje się, iż podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe. Jednakże biorąc pod uwagę realizację celów określonych w pkt 3, podanie danych osobowych może mieć charakter:
a) umowny, czyli podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Innymi słowy, niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia umowy i tym samym brakiem możliwości korzystania z usług i produktów należących do Platinum Consulting Sp. z o.o.,
b) dobrowolny, ale podanie danych jest niezbędne do realizacji celów związanych m.in.:
- z otrzymywaniem przez Państwa informacji handlowych w tym marketingowych w odniesieniu do produktów i usług Platinum Consulting Sp. z o.o. drogą elektroniczną lub/i telefoniczną,
- subskrypcji newslettera,
- uczestnictwa w konkursach,
- udziału w ankietach.

8. Jakie mają Państwo prawa?
W związku z przetwarzaniem przez Platinum Consulting Sp. z o.o. Państwa danych osobowych - mają Państwo prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
Ponadto informujemy, iż w przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażoną zgodę, wszystkie wyrażone zgody na przetwarzanie, o których mowa w pkt 3 - mogą być wycofane w dowolnym momencie. Jednakże cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Mają Państwo także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9. Z kim mogą się Państwo kontaktować w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych?
W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt:
W przypadku wystąpienia siły wyższej nadzwyczajnych okoliczności, niezależnych od żadnej ze stron, katastrof żywiołowych, strajków, działań wojennych lub innych sytuacji wyjątkowych powstałych bez winy UNIC Apartments a uniemożliwiających realizację usługi zgodnie z umową, UNIC Apartmens jest zwolniony z odpowiedzialności. W przypadku awarii i nagłych usterkach technicznych powstałych bez winy UNIC Apartments, których skutków nie dało się usunąć w trybie natychmiastowym, UNIC Apartmens zapewni gościom Apartamentu w takim samym lub wyższym standardzie, a w przypadku braku miejsc, anuluje rezerwację i zwróci niezwłocznie wpłacone przez Gościa pieniądze. UNIC Apartments dokłada wszelkich starań aby nie dopuścić do powstania okoliczności mogących mieć wpływ na zakłócenie pobytu Gościa i korzystanie z Apartamentu przez Gościa.
Wszelkie reklamacje dotyczące pobytu wymagają zgłoszenia drogą mailową na adres: w terminie maksymalnie 48h od wymeldowania z Apartamentu. UNIC Apartments ma 14 dni na rozpatrzenie reklamacji. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona drogą mailową.
Prawem właściwym dla rozstrzygania sporów między właścicielem a klientem jest prawo polskie. Miejscem rozwiązywania ewentualnych sporów, jest sąd właściwy dla siedziby UNIC Apartments. Jednakże w przypadku sporu z udziałem konsumenta, miejscem rozwiązywania ewentualnych sporów jest sąd według właściwości ogólnej (sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby pozwanego) lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
Opłata za zagubienie karty dostępowej do Apartamentu : 50pln. Zniszczenie/kradzież ręcznika: mały: 30pln /duży :40pln /pod nogi: 25pln. Uszkodzenie mebli: minimum 140pln. Zniszczenie pościeli: poszwa: 100pln/ poszewka na poduszkę :30pln/prześcieradło :60pln. Pilot do telewizora: 40pln. Dodatkowe czyszczenie apartamentu: minimum 100pln.