Regulamin

Regulamin


 • Informacje ogólne
 • Kontakt
 • Zasady rezerwacji
 • Warunki płatności
 • Anulowanie/ zmiany rezerwacji
 • Parking
 • Zasada przekazania apartamentu i warunki pobytu
 • Ochrona danych osobowych
 • Sytuacje niezależne od Unic Apartmens
 • Reklamacje
 • Prawo właściwe
 • Opłaty dodatkowe
Regulamin określa zasady rezerwacji oraz korzystania z obiektów UNIC Apartments położonych przy ulicach: Dominikańska 9, Gąsiorowskich 4; Mateckiego 4C; Świerzawska 12A; Stróżyńskiego 11 w Poznaniu. Właścicielem marki UNIC Apartments i podmiotem zarządzającym jest firma Platinum Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Biedrusku, przy ul. Gołębia 1. NIP: 9721247534; KRS: 0000492341; REGON: 302622216. Dokonując rezerwacji noclegu, klient akceptuje wszystkie zapisy przedmiotowego regulaminu.
W przypadku jakichkolwiek pytań - zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem +48-61-646-00-59 od poniedziałku do niedzieli w godzinach 9-18. Poza godzinami pracy UNIC Apartments prosimy o nagranie wiadomości lub o kontakt za pośrednictwem naszej strony internetowej unicapartments.pl lub przez mail wysłany na adres
Rezerwacji można dokonać :
 • dzwoniąc pod numer telefonu +48-61-646-00-59;
 • wysyłając wiadomość mailową na adres:
 • wypełniając formularz rezerwacyjny na stronie unicapartments.pl
Niezwłocznie po otrzymaniu informacji o chęci dokonania rezerwacji, UNIC Apartments wyśle emailem do Gościa tymczasowe potwierdzenie rezerwacji wraz z linkiem do regulaminu i linkiem do płatności oraz informacją o zarezerwowanym Apartamencie. Rezerwację uznaje się za dokonaną z chwilą uznania rachunku bankowego UNIC Apartments lub w momencie podania danych karty płatniczej w celu zabezpieczenia rezerwacji. Rezerwacji można dokonać również przy pomocy zewnętrznych portali internetowych tj. booking.com, expedia.com oraz ich stron partnerskich - zasady rezerwacji określone są wówczas na każdym z tych portali, indywidualnie.
Oplata za nocleg może zostać dokonana za pomocą systemu rezerwacyjnego w momencie rezerwacji Apartamentu przez stronę internetową unicapartments.pl. Istnieje możliwość opłacenia rezerwacji kartą płatniczą przy pomocy linka do płatności, który zostanie wysłany drogą mailową na adres Gościa w przypadku rezerwacji telefonicznej lub mailowej z prośbą o dokonanie rezerwacji. Rozliczenia transakcji kartą płatniczą przeprowadzane są za pośrednictwem firmy PayU S.A., ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań oraz firmy IAI S.A., Aleja Piastów 30, PL-71-064 Szczecin.
Akceptujemy płatność gotówką na miejscu, przy odbiorze kluczy do Apartamentu, przy wcześniejszym podaniu nr karty kredytowej w celu zabezpieczenia transakcji. Zapłata całości ceny za Apartament musi nastąpić przed przekazaniem Apartamentu
Gość jest zobowiązany poinformować UNIC Apartments drogą mailową o wszelkich zmianach lub anulacji rezerwacji. UNIC Apartments jest uprawniony do pobrania od klienta 100% wartości rezerwacji, w przypadku anulowania lub zmian w terminie krótszym niż 7 dni przed przyjazdem, ze względu na utratę szans wynajmu uprzednio zarezerwowanego Apartamentu w zarezerwowanym uprzednio terminie. Powyższego warunku się nie stosuje jeśli podczas dokonywania rezerwacji strony ustaliły inaczej. W sytuacji anulowania rezerwacji w terminie dłuższym niż 7 dni przed przyjazdem, UNIC Apartments zwróci klientowi 100% opłaty rezerwacyjnej. Zwrot opłaty rezerwacyjnej dokonany będzie w tej samej formie (przelewem, zwrot na kartę), w której nastąpiła zapłata. Wszelkie koszty związane ze zwrotem środków (opłata za przelew, prowizje kartowe) ponosi Gość, gdyż opłaty te są pobierane przez operatorów płatności, niezależnie od UNIC Apartments.
UNIC Apartments nie dysponuje żadnymi własnymi miejscami postojowymi. Dla wygody Gości umożliwiamy wykupienie miejsca na parkingu strzeżonym „U Bożeny” zlokalizowanym około 200m od Apartamentów przy ul. Stawnej 10 lub 10A w Poznaniu. Koszt parkingu to 50pln brutto za dobę. Przy składaniu rezerwacji Apartamentu, Gość może zapytać UNIC Apartments o dostępność miejsca na parkingu strzeżonym w wybranym terminie. UNIC Apartments zweryfikuje dostępność miejsca parkingowego w wybranym terminie i w przypadku dostępnych miejsc prześlę klientowi potwierdzenie rezerwacji. Gość może bezpłatnie zrezygnować z miejsca na parkingu strzeżonym do 2 dni przed przyjazdem. W sytuacji anulowania rezerwacji miejsca na parkingu strzeżonym w terminie krótszym niż 2 dni przed przyjazdem, UNIC Apartments pobierze od klienta 100% wartości rezerwacji miejsca postojowego, następnie przekażę powyższą kwotę niezwłocznie dla zarządcy parkingu z tytułu niewykorzystania zarezerwowanego miejsca postojowego. UNIC Apartments nie ponosi odpowiedzialności za samochody zaparkowane na parkingu strzeżonym. W razie pytań dotyczących parkingu prosimy o bezpośredni kontakt z osobą zarządzającą parkingiem. Telefon kontaktowy: +48-530-094-103
Gość zobowiązany jest poinformować UNIC Apartments telefonicznie, poprzez e-mail lub sms o planowanej godzinie przyjazdu najpóźniej 2 godziny przed planowanym przyjazdem. Po zapłacie całości ceny za Apartament, Gość otrzyma smsem lub mailem kod wejściowy do Apartamentu. Po wejściu do Apartamentu, włączenie prądu będzie możliwe przy pomocy karty klucz, którą należy włożyć do czytnika kart. umiejscowionego przy drzwiach głównych. Karta klucz umożliwia wejście do Apartamentu podczas całego pobytu. Przed przyłożeniem karty do czytnika należy na panelu wcisnąć cyfrę 0. Doba hotelowa trwa od godziny 14 do godziny 11. W Apartamentach obowiązuje cisza nocna od godziny 22 do 6 rano. Gość jest zobowiązany do przestrzegania ciszy nocnej. W przypadku konieczności interwencji ochrony budynku lub policji UNIC Apartmens ma prawo rozwiązać umowę z gościem w trybie natychmiastowym, bez zwrotu wpłaconych środków. Przy czym ww. interwencja musi być spowodowana zakłóceniem ciszy nocnej przez Gościa, co zostanie stwierdzone odpowiednim oświadczeniem lub sformułowaniem zarzutu ochrony budynku lub policji. Gość nie ma prawa podnajmować Apartamentu ani przekazywać go osobom trzecim do używania. Zabrania się używania w Apartamencie urządzeń elektrycznych, które nie stanowią wyposażenia Apartamentu z wyjątkiem: ładowarek do: telefonu/komputera /maszynki do golenia, suszarki/prostownicy/lokówki do włosów. Gość Apartamentu ponosi odpowiedzialność materialną za ewentualne zniszczenia, które powstały z jego winy lub z winy osób przebywających w Aartamencie. Jest zobowiązany pokryć wszystkie szkody najpóźniej w dniu wyjazdu. Gość jest zobowiązany niezwłocznie poinformować UNIC Apartments w sytuacji nagłej awarii, zdarzenia mogącego narazić UNIC Apartments na straty. Osoby, które przebywają w Apartamencie za zgodą Gościa mogą przebywać od godziny 6:00 do 22:00. W Apartamencie obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz wprowadzania zwierząt. W przypadku palenia tytoniu w Apartamencie Gość zostanie obciążony kwotą 500pln za czyszczenie Apartamentu. UNIC Apartments nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w Apartamencie. Pozostawione rzeczy będą przechowywane i możliwe do odbioru przez 7 dni od momentu opuszczenia Apartamentu.
Dokonując rezerwacji Apartamentu przez serwis UNIC Apartments, Gość wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Platinum Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Biedrusku, przy ul. Gołębia 1. NIP: 9721247534; KRS: 0000492341; REGON: 302622216, w celach związanych wyłącznie z obsługą bieżących oraz przyszłych rezerwacji. Serwis UNIC Apartments nie udostępnia danych identyfikacyjnych (osobowych, adresowych, firmowych) Klientów, zgromadzonych w serwisie. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883) jest Platinum Consulting Sp. z o.o. Osoby dokonujące rezerwacji telefonicznej, mailowej lub przy pomocy formularza kontaktowego umieszczonego na stronie unicapartments.pl wyrażają zgodę na otrzymanie potwierdzenia rezerwacji w formie maila.
W przypadku wystąpienia siły wyższej nadzwyczajnych okoliczności, niezależnych od żadnej ze stron, katastrof żywiołowych, strajków, działań wojennych lub innych sytuacji wyjątkowych powstałych bez winy UNIC Apartments a uniemożliwiających realizację usługi zgodnie z umową, UNIC Apartmens jest zwolniony z odpowiedzialności. W przypadku awarii i nagłych usterkach technicznych powstałych bez winy UNIC Apartments, których skutków nie dało się usunąć w trybie natychmiastowym, UNIC Apartmens zapewni gościom Apartamentu w takim samym lub wyższym standardzie, a w przypadku braku miejsc, anuluje rezerwację i zwróci niezwłocznie wpłacone przez Gościa pieniądze. UNIC Apartments dokłada wszelkich starań aby nie dopuścić do powstania okoliczności mogących mieć wpływ na zakłócenie pobytu Gościa i korzystanie z Apartamentu przez Gościa.
Wszelkie reklamacje dotyczące pobytu wymagają zgłoszenia drogą mailową na adres: w terminie maksymalnie 48h od wymeldowania z Apartamentu. UNIC Apartments ma 14 dni na rozpatrzenie reklamacji. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona drogą mailową.
Prawem właściwym dla rozstrzygania sporów między właścicielem a klientem jest prawo polskie. Miejscem rozwiązywania ewentualnych sporów, jest sąd właściwy dla siedziby UNIC Apartments. Jednakże w przypadku sporu z udziałem konsumenta, miejscem rozwiązywania ewentualnych sporów jest sąd według właściwości ogólnej (sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby pozwanego) lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
Opłata za zagubienie karty dostępowej do Apartamentu : 50pln. Zniszczenie/kradzież ręcznika: mały: 30pln /duży :40pln /pod nogi: 25pln. Zniszczenie pościeli: poszwa: 100pln/ poszewka na poduszkę :30pln/prześcieradło :60pln. Pilot do telewizora: 40pln.